Węglan miedzi zasadowy

Kontakt z Działem Handlowym:

Tel.: +48 (81) 441 37 73
Fax: +48 (81) 448 09 78
mail: info@ctcenter.pl

Zapytaj o produkt

Identyfikator produktu

Nazwa Węglan wodorotlenek miedzi(II)
Numer CAS 12069-69-1
Numer WE 235-113-6
Wzór chemiczny CuCO3 x Cu(OH)2
Inne nazwy Zasadowy węglan miedzi(II), zieleń malachitowa, miedzi(II) węglan zasadowy, miedzi(II) wodorotlenek

Informacje dodatkowe

Pakowanie:

  • worki 25 kg
  • worki typu Big-Bag na palecie lub bez
  • inne rodzaje opakowań po uzgodnieniu z Działem Handlowym

Wymagania transportowe ADR/RID:

  • Klasa(y) zagrożenia w transporcie ADR/RID: 9
  • Nalepka ostrzegawcza nr: 9
  • Nr UN: 3077
  • Grupa pakowania: III
Wróć do kategorii:
  • Związki miedzi
  • << wróć do listy