Siarczan manganu paszowy

Kontakt z Działem Handlowym:

Tel.: +48 (81) 441 37 73
Fax: +48 (81) 448 09 78
mail: info@ctcenter.pl

Zapytaj o produkt

Identyfikator produktu

Nazwa Siarczan manganu (II) monohydrat
Numer CAS 10034-96-5
Numer WE 232-089-9
Wzór chemiczny MnSO4 x H2O
Inne nazwy manganu siarczan jednowodny paszowy, siarczan manganowy paszowy

Informacje dodatkowe

Pakowanie:

  • worki 25 kg
  • worki typu Big-Bag na palecie lub bez
  • inne rodzaje opakowań po uzgodnieniu z Działem Handlowym

Wymagania transportowe ADR/RID:

  • Klasa(y) zagrożenia w transporcie ADR/RID: 9
  • Nalepka ostrzegawcza nr: 9
  • Nr UN: 3077
  • Grupa pakowania: III
Wróć do kategorii:
  • Związki manganu
  • << wróć do listy